Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Gmina Bartoszyce w 2024 roku otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 w łącznej kwocie 6 000,00 zł. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 7 500,00 zł.
 
Celem programu jest:
- zakup książek będących nowościami wydawniczymi,
- organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.
 
W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach - kwota dofinansowania 3 000,00 zł, wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 750,00 zł,
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach - kwota dofinansowania 3 000,00 zł, wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 750,00 zł.

Narodowym programie rozwoju czytelnictwa

Gmina Bartoszyce w 2023 roku otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
 
Celem programu jest:
  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi,
  • organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
  • zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.
W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymała następująca placówka:
Przedszkole Gminne z Oddziałem Żłobkowym w Tolko - kwota dofinansowania 2 500,00 zł, wkład własny 625,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 125,00 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Gmina Bartoszyce w 2022 roku otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 w łącznej kwocie 8 500,00 zł.
Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 10 625,00 zł.
 
Celem programu jest:
- zakup książek będących nowościami wydawniczymi,
- organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.
 
W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:
- Przedszkole Gminne nr 1 w Bartoszycach - kwota dofinansowania 2 500,00 zł, wkład własny 625,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 125,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie - kwota dofinansowania 3 000,00 zł, wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 750,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach - kwota dofinansowania 3 000,00 zł , wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 750,00 zł.

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin