Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Poznaj Polskę

Poznaj Polskę

„Poznaj Polskę”
 
Uczniowie ze szkół podstawowych Gminy Bartoszyce biorą udział w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę” organizowanym i współfinasowanym przez Ministra Edukacji i Nauki. 
Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
 Przedsięwzięcie objęło dofinasowanie wycieczek szkolnych jednodniowych lub kilkudniowych  realizowanych w klasach I – III i IV – VIII szkoły podstawowej. Uczniowie uczestniczą w wyjazdach do Olsztyna, Warszawy i Torunia. Szkoły z wykazu punktów edukacyjnych wybrały m.in. Planetarium i Obserwatorium w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Stoczek Klasztorny, Zamek Biskupów Warmińskich, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Toruńskiego Piernika.
 

 

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin