Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Zabytki

Zabytki

Kościół w Galinach

Powstał w połowie XIV wieku z kamieni polnych. Przy odbudowie około 1500 roku znacznie poszerzono wieżę z cegły. Kościół ten jest orientowany, stalowy, z wydzielonym prosto zamkniętym prezbiterium. Wieża monumentalna, czterokondygnacyjna ozdobiona jest tynkowymi blendami i przecinającymi się łukami maswerków. Ołtarz Główny ufundowany w 1740 roku przez Albrechta Walter zu Eulenburg został wykonany w gdańskim warsztacie Meissnera.

Pałac i Folwark w Galinach

Pięknie położony na wzniesieniu w otoczeniu parku o kompozycji krajobrazowej w zakolu rzeki Pisy (prawy dopływ Łyny), ze spiętrzeniami wody tworzącymi stawy. Zespół Pałacowo Dworski w Galinach jest jednym z najpiękniejszych zakątków Gminy Bartoszyce. Majątek ziemski od 1486 do 1945 roku należał do rodziny Eulenburg.
 
Najstarsza część pałacu zbudowana została przez Botko von Eulenburg (1549-1629) w XVI wieku. Przebudowę neogotycką z połowy XIX wieku usunięto w 1921 roku odtwarzając dwór według dawnego wzoru. Dziedziniec odbudowany jest w kształcie litery U. Wewnątrz budynków zachowały się późnogotyckie sklepienia.
więcej informacji na www.palac-galiny.pl

Kościół w Łabędniku

Jest kościołem gotyckim. Zbudowano go najprawdopodobniej w wieku XIV. Korpus kościoła od południa zakończony jest kruchtą ze szczytem schodkowym, od północy zaś kaplicą grobową von Groebenów, krytą kopulastym dachem blaszanym, dobudowaną w XIX wieku. W partiach dolnych za budulec posłużyły polne kamienie, w partiach górnych cegła. Jest to kościół orientowany, salowy, bez wydzielonego prezbiterium, z wieżą po stronie zachodniej, do połowy wbudowaną w korpus kościoła. W niszy pod muszlą stoi na cokole z herbem i konsolami naturalnej wielkości w zbroi i peruce pomnik Fryderyka von Groebena.
 
Ołtarz przykryto dachem siodłowym, poprzecznym do osi budynku. Ołtarz główny odnowiono w roku 1871. Ambona pochodzi z roku 1649, stalle z przełomu XVII i XVIII stulecia.

Pałac w Łabędniku

Od północy i wschodu otoczony jest terenem dawnego parku, a od strony południowej dużym stawem.
 
Rdzeń pałacu pochodzi z przełomu XVII-XVIII wieku. Z tego też czasu zachowały się oprócz kartusza herbowego nad głównym portalem z napisem łacińskim „Fundatio Grobeniana anno 1712”, balustrady przy zachodnim tarasie, zdobione płaskorzeźbami z piaskowca oraz z ornamentem barokowym przy niewielkim tarasie od wschodu.

Pałac w Łojdach

Wzniesiony w 1877 roku w stylu późnoklasycznym na miejscu budowli z XVIII w. W pierwszej ćwierci XX wieku dobudowano skrzydło, prostopadłe od zachodu. Założony na rzucie prostokąta z nieznacznie wysuniętym, dwukondygnacyjnymi, bocznymi skrzydłami.

Pałac w Osiece

Pałac „Biały Książę 1861” usytuowany jest na południe od Bartoszyc w pobliżu drogi Bartoszyce-Lidzbark Warmiński. Obiekt otoczony parkiem i trzema stawami zbudowany został na początku XIX wieku. Budowla utrzymana w stylu italianizującym. Założona na planie zbliżonym do prostokąta, jednokondygnacyjna, o nieregularnej bryle, ze skrajnymi obustronnymi, dwukondygnacyjnymi ryzalitami. W narożu południowym, od strony głównego podjazdu, trójkondygnacyjna wieża, przekryta spadowym daszkiem.
 
Obecnie Pałac jest własnością prywatną i mieści się w nim hotel. Więcej informacji na stronie: Pałac Biały Książe

Kościół w Rodonowie

Kościół w Rodnowie powstał w XIV wieku, a przebudowano go ponownie w 1619r. Wieżę obaloną przez orkan w 1818r. wzniesiono po raz wtóry w 1819r. Kościół jest cennym zabytkiem architektury, jest to kościół orientowany. murowany z kamieni polnych i cegieł. Wieża znajduje się po stronie zachodniej. Wnętrze tynkowane, kryte stropem z ornamentem stiukowym. Ołtarz rzeźbiony warsztatu Jana Pfeffera połączony był kiedyś z amboną. Olejny obraz Ukrzyżowanie pochodzi z XVII wieku.

Kościół w Sokolicy

Zbudowany w połowie XIV stulecia. jest to kościół w stylu gotyckim, wybudowany z cegły układanej w wiązania wendyjskie i polskie, orientowany, salowy, bez oddzielnego prezbiterium, z wieżą od strony zachodniej.
 
Ołtarz główny, rzeźbiony w drewnie jest dziełem Joachima Pfeffera i pochodzi z roku 1681. Obrazy olejne ołtarza głównego pochodzą także ze schyłku XVII stulecia. Najwartościowszym wszakże jest piękny gotycki tryptyk ołtarzowy, polichromowany, pochodzący z ok. 1420 roku. Rzeźby tryptyku zdradzają dobry warsztat rzeźbiarski związany prawdopodobnie z pracownią gdańskich mistrzów.

Pałac w Tolko

Leży w otoczeniu starego parku i kilku stawów przy drodze Bartoszyce – Górowo Iławeckie.
 
Wzniesiono go w końcu XVII wieku w stylu barokowym na miejscu i z częściowym wykorzystaniem dworu z połowy XVI wieku. Jest to budynek murowany, tynkowany, dwutraktowy, dwukondygnacyjny, na planie prostokąta. Od strony podjazdu posiada trzy ryzality o boniowanych narożach i skromnych szczytach barokowych. W elewacji ogrodowej taras z półkolistymi schodami do ogrodu, w późniejszym czasie wzniesiono tu ażurową, drewnianą werandę. Nad wejściem znajduje się ryty w kamieniu kartusz z herbem rodowym.

Kościół w Wojciechach

Wymieniony w dokumentach po raz pierwszy w roku 1498.
 
W roku 1527 uległ on zniszczeniu, po czym odbudowano go jeszcze w XVI stuleciu. Przebudowany został w roku 1655. W roku 1720 przebudowano kruchtę, w 1751 wieżę, a w 1869 zakrystię.
 
Jest to kościół orientowany, murowany z kamienia polnego i cegły, tynkowany. Kamienna misa chrzcielna pochodzi z XV wieku. Ołtarz główny i ambona wyszły z gdańskiego warsztatu J. H. Meissnera w 1735 roku, a wykonane zostały z inicjatywy i na koszt Gotfryda Eliasza von Kreytzena.

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin