Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna.
 
Przydatne linki
 
Portale internetowe:
www.ekonomiaspoleczna.pl/  – Portal społecznych przedsiębiorców
www.es.pozytek.gov.pl/  – Serwis informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący Projektu „Partnerstwa na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej.”
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/  – Portal Funduszy Europejskich, zawierający kompleksowe informacje na temat realizacji projektów z Funduszy Europejskich, związanych m. in. z obszarem ekonomii społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej
 
Dokumenty międzynarodowe:
 
Dokumenty Unii Europejskiej:
 
 
 
Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych:
„Social Enterprise: A new model for poverty reduction and employment generation” publikacja wydana w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz Europejskiej Sieci Badawczej EMES w 2008 r., dostępna na stornie emes.net
 

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin