.

Dnia 18 maja 2007 Gimnazjum w Bezledach przyjęło imię Straży Granicznej. Jesteśmy druga szkoła w województwie warmińsko – mazurskim, nad którą Straż Graniczna poprzez Warmińsko – Mazurski Oddział objęła honorowy patronat.  Nadanie szkole sztandaru oraz przyjęcie imienia Straży Granicznej zobowiązuje funkcjonariuszy Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży do tego, aby swoją służbą w ochronie granicy państwowej, zewnętrznej granicy Unii Europejskiej dawać przykład swoim podopiecznym. - Wierzymy, iż imię Patrona Gimnazjum oraz nadany sztandar będą podstawą do umacniania postaw patriotycznych i gwarancją satysfakcji ze współpracy Straży Granicznej i społeczeństwa.